VÝMENA VEĽKOSTI

ADRESA PRE UPLATNENIE VÝMENY TOVARU:

Ing. Beáta Pišteková, Lúčna ulica 860/4, 930 41 Kvetoslavov

PROSÍM VYPLŇTE NASLEDOVNÉ INFORMÁCIE:

Titul, meno a priezvisko, titul Objednávajúceho:

Adresa:

Telefonický kontakt*:

E-mailový kontakt*:

Objednávka číslo:                          zo dňa:

Dátum prevzatia tovaru na pošte/príp. osobný odber tovaru uskutočnený dňa:

Dnešný dátum:

Číslo Vášho účtu (IBAN formát)*:

Údaje označené * sú nepovinné údaje

 

Stručný popis výmeny tovaru:

    _____________________________         

 podpis

POUČENIE:

V prípade, že máte záujem tovar vymeniť, prosím kontaktujte nás e-mailom shop@beadance.eu alebo písomne na našu korešpondenčnú adresu alebo na inom trvanlivom nosiči, a to najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru. K nemu bude potrebná faktúra alebo iné potvrdenie o kúpe tovaru, plus tovar odporúčame zaslať v 100% hygienickom stave, pričom nesmú byť odstránené visačky. V prípade, ak bude tovar poškodený, znehodnotený alebo by bola inak znížená jeho hodnota, môžete zodpovedať za zníženie hodnoty tovaru. Pokiaľ ide o zaslanie tovaru späť predávajúcemu, náklady na zaslanie tovaru znáša spotrebiteľ.

Spolu s tovarom zasielate na adresu Ing. Beáta Pišteková, Lúčna ulica 860/4, 930 41 Kvetoslavov aj originál faktúru alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru. Následne Vám tovar vymeníme a zašleme Vám spolu s tovarom nový doklad – novú faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list.