REKLAMAČNÝ PROTOKOL

 

ADRESA PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE:

Ing. Beáta Pišteková, Kazanská 1/A, 821 06 Bratislava

 

Titul, meno a priezvisko, titul:

Adresa:

Telefonický kontakt:

E-mail:

Objednávka číslo:                   zo dňa:

Dátum prevzatia objednávky (pošta/osobný odber):

Dnešný dátum (deň odovzdania tovaru prepravcovi):

 

Popis výrobnej vady:

 

 

 

 

----------------------------------

podpis

 

Poznámka:

Ak ste sa rozhodli použiť tento formulár, zašlite ho prosím na našu korešpondenčnú adresu Ing. Beáta Pišteková, Kazanská 1/A, 821 06 Bratislava spolu s tovarom, kópiou faktúry alebo iným dokladom preukazujúcim zakúpenie tovaru. Tovar doručený na reklamáciu by mal byť z hygienických dôvodov čistý, v opačnom prípade môže byť reklamácia odôvodnene zamietnutá. 

Poučenie:

Do 3 pracovných dní Vám oznámime či reklamácia spĺňa podmienky na riešenie problému, do 30 dní Vašu reklamáciu vybavíme.