ZÁRUČNÝ LIST

spoločnosti BEJO LAND, s.r.o. so sídlom Lúčna ulica 860/4, 930 41 Kvetoslavov, IČO: 47 586 192

 

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám, že ste si zakúpili tanečnú obuv prostredníctvom našej stránky www.BeaDance.eu, na ktorú sa poskytuje záruka na výrobné vady v dĺžke 24 mesiacov od dátumu jej prevzatia. Veríme, že Vám bude obuv slúžiť k plnej spokojnosti a maximálnemu pohodliu pri tancovaní. So zakúpenou obuvou sa Vám dostáva do rúk aj záručný list, ktorý Vás informuje o podmienkach záruky, ktorého súčasťou je návod na údržbu a ošetrovanie jednotlivých druhov a častí obuvi. Tento Záručný list obsahuje všetky informácie a pokyny nutné k správnemu výberu, používaniu a údržbe Vašej obuvi. Pozorne si ho prosím prečítajte.

Záručný list odporúčame spolu s nákupným dokladom uschovať pre prípad reklamácie. Záruka sa nevzťahuje na zmeny vlastnosti obuvi, ktoré vznikli v dôsledku opotrebenia, či prirodzenej zmeny vlastností materiálov, alebo na nedostatky vzniknuté nedodržovaním pravidiel a zásad správneho používania a údržby uvedenými v tomto Záručnom liste.

Pri reklamačnom konaní zákazník predloží reklamovaný tovar a preukáže nákup reklamovaného tovaru (nákupným dokladom – faktúrou, blokom z elektronickej registračnej pokladnice alebo iným dokladom preukazujúcim kúpu tovaru) na adresu Ing. Beáta Pišteková, Lúčna ulica 860/4, 930 41 Kvetoslavov, pričom odporúčame tovar zaslať spolu s reklamačným protokolom, ktorý nájdete na našej stránke v obchodných podmienkach. Tovar by mal byť vyčistený a hygienicky nezávadný, nakoľko v opačnom prípade môže byť reklamácia z hygienických dôvodov zamietnutá. Reklamáciu odporúčame uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď akonáhle sa vada objaví, najneskôr však v záručnej dobe. Prípadné oneskorenie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie. Po uplynutí záručnej doby nárok na uznanie reklamácie zaniká.

Nezabudnite prosím, že záručná doba a životnosť obuvi sú rôzne pojmy. Životnosť obuvi je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. Pri intenzívnom užívaní môže byť životnosť obuvi kratšia ako poskytovaná záruka.

Pri výskyte odstrániteľnej vady má zákazník právo a spoločnosť BEJO LAND, s.r.o. je povinná, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť BEJO LAND, s.r.o. vadu odstráni bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Právo na výmenu alebo na odstúpenie od zmluvy má zákazník v prípade tretieho výskytu rovnakej odstrániteľnej vady po dvoch predchádzajúcich opravách alebo pri výskyte troch odstrániteľných vád naraz.

Pri výskyte neodstrániteľnej vady má zákazník právo na výmenu tovaru za nový bezchybný alebo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o vady neodstrániteľné, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu tovaru a zákazník nepožaduje výmenu, má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

 

UPOZORNENIE:

Pri použití účelovej obuvi (tanečnej) so špeciálnou koženou, prípadne textilnou podrážkou vo vonkajšom prostredí, môže dôjsť k jej poškodeniu a predčasnému opotrebeniu. Tieto druhy obuvi nie sú vhodné na celodenné intenzívne užívanie. Dbajte preto na správny výber tanečnej obuvi.

Spoločenská obuv (Ballroom obuv) – je obuv pre krátkodobé nosenie v interiéri pri rôznych spoločenských príležitostiach. Ide väčšinou o celousňovú obuv klasických strihov (poltopánkovú alebo lodičkovú) s usňovou podošvou. Táto obuv je veľmi citlivá na vlhkosť a nerovný povrch, a preto ju nedoporučujeme používať v exteriéroch, resp. na nevhodne zvolenom povrchu.

Športová obuv (Sneakers) – je obuv pre vykonávanie rôznych športových (tanečných, tréningových, kurzových) aktivít. Svojou konštrukciou zodpovedá požiadavkám príslušného druhu športu, tanca či kurzu, preto je nutné ju používať len k tomuto účelu.

Detská obuv – je obuv, na ktorú sú kladené zvláštne nároky. Tieto nároky sú charakterizované potrebami detskej nohy, ktorá sa vyvíja a rastie:

- vyberte obuv, ktorá dobre padne do dĺžky aj do šírky, nezabudnite na nadmerok 10-15 mm,
- detská obuv by mala mať priestrannú, guľatú špičku a dostatočne tuhý opätok,
- uprednostňujte členkový strih, šnurovací, alebo s pásikom na suchý zips,
- detská noha rastie veľmi rýchlo, kontrolujte preto pravidelne veľkosť nohy a nosenej obuvi,
- nezabudnite, že detská noha sa vyvíja, jej kosti sú mäkké a prípadné nedodržanie základných zásad môže mať za následok poškodenie nohy dieťaťa viackrát na celý život.

Vzhľadom k spôsobu užívania detskej obuvi (charakter detskej chôdze), je táto obuv vo väčšej miere vystavená mechanickému poškodeniu - okopaniu, odretiu. Tieto prípadné mechanické poškodenia nemôžu byť dôvodom k reklamácii.

 

VÝROBNÝ SPÔSOB

Ďalšie hľadisko výrazne ovplyvňujúce funkciu a údržbu obuvi je výrobný spôsob, tzn. spôsob, akým je spojený spodok obuvi so zvrškom.

Obuv lepená – najčastejšie používaná technológia, kedy je spodok obuvi ku zvršku pripevnený lepením. Pevnosť lepeného spoja môže byť negatívne ovplyvnená premočením alebo prepotením obuvi, eventuálne opakovaným používaním nedostatočne vysušenej obuvi. Pri neopatrnej chôdzi môže dôjsť k mechanickému uvolneniu lepeného spoja (zakopnutie).

Obuv flexiblová – obuv vyrobená týmto spôsobom je veľmi pohodlná, ľahká, ohybná (flexibilná) s efektným prešívaným okrajom. Zvýšená ohybnosť je daná skutočnosťou, že zvršok obuvi je prišívaný priamo k spodnej súčasti, bez nutnosti použitia napínacej stielky. Nevýhodou tejto obuvi je jej obmedzená vodonepriepustnosť, ktorá je daná práve prišitím zvršku k spodku, pri ktorom je vrchový materiál perforovaný šitím. Túto obuv používajte predovšetkým v suchom prostredí. Pri zvýšenej vlhkosti môže dôjsť k premočeniu obuvi. Pravidelnou údržbou možno zvýšiť odolnosť tejto obuvi voči vlhkosti. Obuv dôkladne impregnujte a (alebo) krémujte. Zvlášť starostlivo ošetrite prešívaný okraj obuvi vrátane rezov materiálov - túto časť obuvi dôkladne naimpregnujte a v prípade hladkých usní aj nakrémujte.

Obuv s priamo tvarovaným spodkom – spodok obuvi je k zvršku pripevnený lisovaním, vstrekovaním alebo odlievaním. Kvalita spoju aj samotného spodku obuvi je daná použitým materiálom a dodržaním danej technológie.

 

NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU

Pre každú príležitosť je vhodný iný druh obuvi, preto pri výbere starostlivo zvážte účel, na ktorý bude obuv používaná. Športová obuv používaná na iný účel, ako na ktorý je určená, môže zapríčiniť poškodenie bez toho, aby sa jednalo o výrobnú vadu.

Starostlivo vyberte správnu veľkosť a najlepšie vyhovujúce strihové prevedenie. Nevhodne zvolený typ obuvi, nesprávna veľkosť, šírka alebo tvar nemôžu byť dôvodom k neskoršej reklamácií.

Včasnou základnou údržbou, alebo výmenou opotrebovaných pätníkov, podošiev (príp. podrážok), vkladajúcich či vlepovacích stielok alebo šnúrok zabránite poškodeniu ďalších súčastí Vašej obuvi; toto prípadné poškodenie nemôže byť dôvodom k reklamácii - ide o základnú údržbu, ktorú si zaisťuje zákazník sám.

Obuv si po nákupe starostlivo vyskúšajte. Noha musí byť pevne fixovaná, aby nedochádzalo k pohybu nohy v obuvi a následne k poškodeniu podšívky vnútornej stielky v pätovej časti.

Pri obúvaní, najmä uzavretého strihu, používajte obúvaciu lyžicu.

Obuv je nutné nechať po každom použití dôkladne vyschnúť a vyvetrať (i s vybratou vkladanou stielkou) - aj po krátkom použití dochádza k zvlhnutiu vnútra obuvi vplyvom potenia nôh. Používanie nedostatočne vysušenej obuvi spôsobuje jej nadmerné opotrebenie (zvlášť stielok a podšívok)

Usňová aj textilná obuv s konfekčným šitím nie je vodotesná. Voda môže preniknúť ako usňou, tak šitím a spojmi dielov. Odolnosť proti premočeniu možno zvýšiť použitím impregnačných prípravkov na obuv.

Premočená obuv sa nesmie sušiť v kontakte ani v bezprostrednej blízkosti tepelných zdrojov.

Žiadnu obuv predávanú v našich predajniach nemožno používať ako obuv pracovnú, pretože nespĺňa prísne požiadavky kladené na tento druh obuvi.

Kovové ozdoby môžu v priebehu užívania černieť materiál, včasným a pravidelným čistením materiálu zamedzíte trvalým farebným zmenám na výrobku.

Berte na vedomie, že každodenným nosením obuvi, primerane klesá jej životnosť. Záručnú dobu na obuv nemožno zamieňať, so životnosťou obuvi.

Obuv po každom použití ošetrite podľa typu a materiálu vhodnými prostriedkami na obuv. Uzavretú, najmä usňovú obuv po vyzutí napnite na napínacie kopyto zodpovedajúcej veľkosti. Pri obuvi zo syntetických materiálov sa vyhýbajte náhlym zmenám teploty a mrazu. Žiadnu obuv nemožno prať v práčke. Obuv je dôležité chrániť pred chemickými vplyvmi a rozmočením. Ošetrenie jednotlivých druhov obuvi.

 

Dôležité piktogramy a ich vysvetlenie

 

zvršok stielka podrážka useň vrstvená useň textil syntetický material (ostatné materiály)

Useň – najčastejšie používaný prírodný materiál s ideálnymi vlastnosťami pre výrobu obuvi. Useň je priedušná, mäkká, má veľmi dobré absorbčné vlastnosti a je schopná sa do istej miery prispôsobiť individuálnemu tvaru nohy. Useň je charakteristická svojou premenlivou lícovou kresbou, ktorá potvrdzuje jej prírodný charakter a odlišuje ju tak aj vzhľadom od syntetických materiálov. Useň nie je neobmedzene odolná pôsobeniu vlhkosti a to ani z vonkajšej (klimatické vplyvy) ani z vnútornej strany (pot). O usňovú obuv je preto treba neustále sa starať. Rozoznávame niekoľko základných druhov usní:

hladká usňová obuv – zbaviť nečistôt vhodnou kefkou, mäkkou handričkou, prípadne vlhkou špongiou. Suchú useň ošetriť krémom. Vyvarujte sa rozmáčaniu, poškodzuje vzhľad povrchovej úpravy a deformuje tvar. Pokiaľ dôjde k premočeniu obuvi, dbajte na jej včasné očistenie, vysušenie a nakrémovanie krémom určeným pre príslušný druh usne a typ jej povrchovej úpravy. Vyvarujte sa častému používaniu samoleštiacich prostriedkov, vždy dávajte presnosť krému.

vlasové materiály – nubuk, velúr (semiš) - je useň brúsená po líci, alebo po rube. Obuv z tohoto materiálu ošetrujte pryžovou kefkou a prípravkami, ktoré sú určené pre vlasové usne. Tieto prípravky oživujú farbu a môžu byť farebné alebo bezfarebné. Dôležité je ošetrenie vlasových usní vhodnou impregnáciou, zvyšujúcou odolnosť proti vode. Tieto usne nikdy nekrémujte!

povrstvená useň - useň, ktorá má na povrchu nanesenú či pripojenú vrstvu fólie alebo plastu. Má podobné vlastnosti ako laková useň. Tento materiál otrite vlhkou handričkou a utrite do sucha, alebo používajte prostriedky určené k ošetreniu syntetických materiálov.

plastové materiály – sa ľahko čistia vodou so saponátom a po opláchnutí sa vytrú handričkou do sucha. Plasty, koženky - tieto materiály vzhľadom často pripomínajú useň, ale ich vlastnosti nedosahujú kvalitu prírodných usní, napr. majú obmedzenú priedušnosť, spôsobujú teda vyššiu potivosť nôh. Táto obuv je veľmi nenáročná na údržbu. Plastové súčasti obuvi (zvršok aj spodok), ktoré sú farbené po povrchu, sú veľmi náchylné k mechanickému poškodeniu spôsobenému napr. zakopnutím. Pri tomto poškodení dochádza k zodretiu farby na povrchu a k presvitaniu pôvodnej farby materiálu. Umývajte ju vlhkou handričkou s prídavkom (pridaním) saponátu a utrite do sucha.

textilná obuv – čistiť kefovaním, podľa druhu textilu a povahy znečistenia, tiež vytieraním za vlhka. Mastné škvrny čističom škvŕn na textil. Impregnovať sprejom na textil.

spodková useň - je druh usne, ktorá sa používa prevážne na výrobu podošiev pre spoločenskú obuv. Túto obuv používame prevažne pre nosenie v interiéroch. Nehodí sa pre bežné použitie - je veľmi citlivá na vlhko a nerovný povrch, jej prirodzenou vlastnosťou je výrazná kĺzavosť. Usňové podošvy ošetrujte vhodným prostriedkom, ktorý materiálu dodáva potrebnú vláčnosť, zvyšuje odolnosť proti oderu a proti šmyku. Ak sa rozhodnete používať obuv s usňovou podošvou pre bežné nosenie aj mimo interiér je nutné ju vhodným spôsobom podlepiť a znížiť tak možnosť jej nadmerného opotrebenia, alebo poškodenia. Takto upravenú obuv však v žiadnom prípade nedoporučujeme používať vo vlhkom prostredí. Niektoré podpätky pánskej aj dámskej obuvi sú potiahnuté usňou. Povrch týchto podpätkov je nutné pravidelne ošetrovať impregnáciou a krémom; zároveň je treba zamedziť zvýšenému pôsobeniu vlhkosti a mechanickému narušeniu poťahu podpätkov.

UPOZORNENIE – Useň nie je vodonepriepustný materiál. Túto vlastnosť možno zlepšiť pravidelným ošetrovaním. Napriek tomu obuv z tohto materiálu nie je vhodná na dlhodobé nosenie v daždi. Úplne premočenie usňovej obuvi trvale poškodí jej vzhľad a deformuje tvar topánky.

 

ZÁRUKU MOŽNO UPLATNIŤ

Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby, prípadne technologického postupu (tieto vady sa spravidla prejavia už pri krátkodobom používaní obuvi).

Záručná doba trvá 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, po ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

Chybou sa rozumie nedostatok v tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie /napr. prasknutá podošva/, ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných pravidiel údržby.

 

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

Zmenu obuvi v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v návode na údržbu a ošetrovanie.

Akúkoľvek zmenu obuvi, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jej opotrebovania, charakteristického pre daný materiál spôsobenej jej obvyklým užívaním.

Mechanicky poškodenú obuv a jej časti.

Opotrebovanie obuvi v dôsledku nevhodného výberu a užívania.

Obuv, u ktorej boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek úpravy a opravy nesúvisiace s bežnou údržbou alebo opotrebovaním obuvi, púšťanie farby, pri zvýšenom potení alebo prevlhnutí usňovej obuvi, na nerovnomernú kresbu líca a čiastočnú rozdielnosť farby, ktorá je charakteristická pre prírodnú useň, obuv s koženou podrážkou sa nesmie premočiť a jej opotrebenie nie je v žiadnom prípade dôvodom na reklamáciu.

 

V prípade Vašich otázok, námetov a pripomienok nás môžete kontaktovať:

e-mail: shop@beadance.eu

telefón: +421 948 844 555

www stránka: www.BeaDance.eu

Prosím berte na vedomie, že tovar doručený na reklamáciu by mal byť z hygienických dôvodov čistý, v opačnom prípade môže byť vaša reklamácia odôvodnene zamietnutá.