VÝMENA VEĽKOSTI


Meno a priezvisko objednávajúceho:

Dátum objednávky:

Číslo objednávky:

Variabilný symbol (faktúra):

Druh, popis a množstvo tovaru:

Dátum prevzatia zásielky na pošte:

Dnešný dátum (deň, kedy posielate tovar späť):

Stručný popis výmeny tovaru


__________________________

podpis                    

POUČENIE:

Vyhradzujeme si právo vymeniť len ten tovar, ktorý nám zašlete späť nepoškodený, nenosený (len vyskúšaný), v pôvodnom obale s kompletným príslušenstvom, v 100% hygienickom stave, s neporušenou a čistou semišovou, koženou, prípadne textilnou alebo gumenou podrážkou, očistený od chlpov, prachu a iných nečistôt. V prípade, že tovar nebude spĺňať tieto podmienky vyhradzujeme si právo Vám daný tovar nevymeniť a vrátiť Vám ho v stave v akom sme ho od Vás prevzali na Vaše náklady. Akceptujeme len tie výmeny tovaru, ktoré sú na meno objednávajúce, nie ďalšej osoby, pre ktorú bol tovar určený nakoľko vedieme obchodno-právny vzťah s objednávajúcim. Náklady na výmenu tovaru znáša spotrebiteľ.

Spolu s tovarom zasielate na korešpondenčnú adresu Ing. Beáta Pišteková, Kazanská 1/A, 821 06 Bratislava aj originál faktúru a kópiu dokladu o zaplatení (pošta, banka). Následne Vám tovar vymeníme, ak spĺňa všetky hore uvedené podmienky a zašleme Vám spolu s tovarom nový doklad – novú faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list.