POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý tovar, prípadne tovar, ktorý bol dodaný podľa faktúry ako posledný. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, e-mailom) na adrese: Ing. Beáta Pišteková, Kazanská 1/A, 821 06 Bratislava, shop@beadance.eu, +421 948 844 555. Na tento účel prosím použite vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali poštou, prípadne e-mailom, resp. je možné si ho stiahnuť z Obchodných podmienok (posledný odsek) uvedených na stránke www.BeaDance.eu

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.

3. Výmena veľkosti

V prípade, že máte záujem tovar vymeniť prosím kontaktujte nás e-mailom shop@beadance.eu, prípadne telefonicky +421 948 844 555. Mailom obdržíte protokol ohľadom výmeny veľkosti. K nemu bude potrebná faktúra plus tovar v 100% hygienickom stave, pričom nesmú byť odstránené visačky.


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


Titul, meno a priezvisko, titul:

Adresa:

Telefonický kontakt:

E-mailový kontakt:

Objednávka číslo: zo dňa:

Dátum prevzatia tovaru na pošte/príp. osobný odber tovaru uskutočnený dňa:

Dnešný dátum:

Číslo Vášho účtu (IBAN formát):

V zmysle Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov odstupujem od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (resp. dodania poslednej položky na faktúre) a vraciam tovar prostredníctvom Slovenskej pošty alebo osobne na uvedenú adresu: Ing. Beáta Pišteková, Kazanská 1/A, 821 06 Bratislava, pričom zasielam všetky veci súvisiace s predajom (zahŕňajúc: - objednaný tovar v pôvodnom obale, ktorý musí spĺňať všetky hygienické predpisy, môže byť vyskúšaný, nie nosený, textilná, kožená prípadne semišová podrážka musí byť v 100% hygienickom stave očistená od chlpov, vlasov, a pod.; - ako aj originál faktúru od dodávateľa, ktorú som obdržal spolu s tovarom). Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu (BeaDance, s.r.o.) najneskôr v posledný deň lehoty.

Do 3 pracovných dní od prevzatia doporučenej zásielky na pošte sa Vám k danej veci vyjadríme a najneskôr do 14 dní Vám uhradíme peňažnú čiastku podľa faktúry na Vami vyššie zadané číslo účtu.-------------------------------

    podpis