Všeobecné obchodné podmienky


Spôsob objednávania

Objednávať produkty môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu shop@beadance.eu, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú fakturačnú adresu, prípadne dodaciu adresu a telefónne číslo. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte (ako korešpondenčná adresa), prípadne nám zavolajte na kontaktné telefónne číslo +421 948 844 555, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky. V prípade odoslania objednávky sa zaväzujete za objednávku zaplatiť = objednávka s povinnosťou platby.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.


Výhody registrácie

1. Vernostný program (spočítavanie všetkých vybavených objednávok na vašom konte, viď „Vernostný program“).

2. Pravidelné informácie o stave vašej objednávky (objednávka v príprave, platba prijatá, tovar vyexpedovaný, doručený, refundácia tovaru, a pod.).

3. Prehľad všetkých vašich objednávok vo vašom profile.

4. Informácie o podacom čísle zásielky posielame do správy každému registrovanému zákazníkovi pre prípadné overenie si stavu vašej zásielky.

5. Opätovné vygenerovanie nového hesla v prípade, že ste zabudli vaše predchádzajúce heslo do vášho účtu.


Povinnosti spotrebiteľa

  1. Spotrebiteľ odoslaním objednávky, ktorú sme prijali v našom sytéme výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho toto tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu.
  2. Spotrebiteľ je povinný informovať predávajúceho o odstúpení od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní a do tej doby vrátiť tovar v 100% hygienickom stave s visačkami v pôvodnom obale spolu so všetkými dokladmi, ktoré v balíčku obdržal späť na jeho korešpondenčnú adresu Ing. Beáta Pišteková, Kazanská 1/A, 821 06 Bratislava (nie fakturačnú). Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
  3. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar môže byť vyskúšaný, nie nosený. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a zašle predávajúcemu tovar, ktorý javí známky používania, v tom prípade spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci ponúka spotrebiteľovi možnosť výmeny tovaru, resp. veľkosti, preto spotrebiteľ v prípade zistenia, že mu tovar nesadol zašle tento tovar bezodkladne späť na uvedenú korešpondenčnú adresu predávajúceho. Výmena tovaru zvyčajne trvá 5-10 prac. dní. V prípade produktov na objednávku sa dodacia lehota pohybuje 10-20 prac. dní.


Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

4. Daňový doklad, ak si zákazník neprial inak.

Ďalšie povinnosti predávajúceho sú spomenutéí postupne v texte obchodných podmienok.

Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.

2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou fakturačnou/dodacou adresou prijímateľa.

3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou. Viditeľne poškodený obal balíka nepreberajte.

4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.


Objednávanie tovaru

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok produktu uvedeného na našej stránke www.BeaDance.eu. Vyberte si kombinácie, ktoré potrebujete (napríklad veľkosť, farba, šírka, a pod.) a vložte produkt do košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Ak si želáte produkt objednať kliknite na políčko “Pokladňa”. Následne sa Vám ponúkne možnosť “Vytvoriť nový účet” alebo “Prihlásiť sa”. V prípade, že ste nový zákazník, prosím zaregistrujte sa. Odporúčame tiež skontrolovať si svoje údaje a predovšetkým e-mailovú adresu. Ak už máte u nás účet vytvorený účet stačí sa len prihlásiť do svojho konta. V prípade, že ste zabudli svoje heslo môžete si ho nechať poslať ešte raz. Ak Vám heslo nepríde do 24 hod. je možné, že ste zadali zlú e-mailovú adresu. Môžete nás však požiadať o vygenerovanie nového hesla. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii. Zároveň bude vaša objednávka archivovaná v sekcii Moje objednávky, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení. Je možná objednávka aj bez registrácie vyplnením formulára. Za objendávku sa zaväzujete po jej odoslaní zaplatiť, nakoľko sa jedná o objednávku s povinnosťou platby. Rovnako ste tiež povinný záväznú objednávku prevziať, v opačnom prípade, môže predávajúci požadovať náhradu nákladov za zbytočné odosielanie.


Zrušenie objednávky (storno)

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Zrušenie, na nevybavenú objednávku, nám zašlite spolu s číslom objednávky čo najskôr na adresu shop@beadance.eu, prípadne nás o zrušení informujte telefonicky na tel.č.: +421 948 844 555. Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená prevodom, peniaze vám vrátime v ten deň, najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého sme platbu obdržali.

Vyhradzujeme si právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať e-mailom, prípadne telefonicky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Vrátené zásielky

Pokiaľ  sa nám zásielka vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akéhokoľvek iného dôvodu, zásielku mu opätovne nezašleme a rovnako nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky.

Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred alebo po zaslaní našej výzvy, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na náš účet, avšak náklady s tým spojené mu budeme znova účtovať.


Ceny tovaru

Ceny uvedené na našom internetovom portáli www.BeaDance.eu sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Tieto ceny priebežne aktualizujeme na základe informácií od dodávateľov. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V prípade však, že v čase objednania sa ceny výrazne zmenia a dodávateľ nás na túto skutočnosť vopred neupozorní, vyhradzujeme si právo zmeny cien, zákazníka však o tom upovedomíme s tým, že objednávku nám buď potvrdí alebo ju zruší.

Zľavnené kupóny, resp. kódy nie je možné použiť na už na zľavnené produkty.

Všetky zľavy a akcie sa vzťahujú len na tovar ponúkaný na našej internetovej stránke www.BeaDance.eu. Všetky uvedené zľavy sú nekumulovateľné.

Akciové produkty, nájdete v sekcii „Zľavnené produkty“ na našej webovej stránke www.BeaDance.eu priamo pod hlavným bannerom. Zľavy platia zvyčajne od utorka do nasledujúceho pondelka do polnoci (resp. do dátumu trvania konkrétnej akcie) alebo do vypredania zásob.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Pri osobnom odbere a platbe v hotovosti od nás obdržíte aj doklad z ERP o úhrade faktúry.

K cene tovaru je pripočítané poštovné a balné.


Spôsob platby

Na stránke www.BeaDance.eu je možné platiť:

- dobierkou (za zásielku platíte kuriérovi),

- bankovým prevodom (inštrukcie k plabe obdržíte e-mailom (VS je vždy číslo objednávky, KS je 0008 platba za tovar, pre klientov zo Slovenska platí číslo účtu vedené v EUR, pre klientov z ČR platí číslo účtu vedené v CZK – obe čísla účtu sú uvedené v kontakte, prípadne ste o nich upovedomení e-mailom)

- online prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány, 

- hotovosťou (v prípade osobného odberu tovaru v Podunajských Biskupiciach).


Dodacie lehoty

Tovar obvykle dodávame do 5-10 pracovných dní. Niektoré produkty objednávame na základe vašich objednávok, preto sa môže stať, že je dodacia doba trochu dlhšia, ale väčšinou sú dodávky od dodávateľov rýchle takže objednávky dokážeme zaslať aj do 1 - 3 týždňov od prijatia. Zároveň vás chceme upozorniť, že niektoré produkty, ktoré máme v ponuke, môžu byť už v čase vášho objednania vypredané. Keďže nás dodávatelia neinformujú vždy v daný deň o vypredaných tovaroch, aktualizáciu ponúkaného tovaru si musíme robiť sami a nie vždy sa nám podarí všetko skontrolovať a následne tak označiť ako vypredané. Preto prosíme o trpezlivosť a pochopenie ak Vám oznámime, že niektorý produkt je vypredaný.

Všetok tovar uvedený na našej stránke a ktorý Vám systém povolí dať do košíka máme na centrálnom sklade. Skladom však neznamená k okamžitému odberu v deň objednávky.


Termín dodania

Tovar obvykle dodávame do 5-10 pracovných dní. V prípade "Produktov na objednávku" je to 10-20 pracovných dní. V prípade, že musí ísť Vami objednaný model najskôr do výroby dodanie sa pohybuje okolo 6-8 týždňov. Dodacia lehota je s Vami vopred dohodnutá a tento termín je už hraničný. V prípadoch, keď tovar potrebujete do určitej doby, je dobré uviesť aj dátum dokedy by ste tovar potrebovali, aby sme vám mohli objednávku vybaviť v čo najskoršom možnom termíne.

Po vybavení objednávky zákazníka vždy informujeme, že jeho objednávka bola odoslaná, v správe vždy uvádzame podacie číslo. Stav vašej objednávky si môžete pozrieť aj po prihlásení sa do systému na našej stránke www.BeaDance.eu.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky, dovolenkové obdobie...).


Spôsob dodania tovaru

Tovar posielame kuriérom UPS (v prípade vnútroštátnych zásielok tovar doručuje kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Service a v prípade zahraničných objednávok určených na export tovar doručuje kuriérska spoločnosť In Time). Tovar si po internetovej objednávke môžete u nás vyzdvihnúť aj osobne po dohode s konateľkou spoločnosti, ktorá pre Vás tovar pripraví na presne dohodnutý deň a čas. Pri osobnom odbere je nutná platba vopred prevodom na naše číslo účtu 2800552435/8330 FIO banka (IBAN SK02 8330 0000 0028 0055 2435), prípadne je možné zaplatiť za tovar v hotovosti, na základe čoho obdržíte doklad z ERP alebo môžete zaplatiť online prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány. 

Ak Vám tovar nebol doručený kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašej zásielke a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

Zásielku je možné na základe podacieho čísla, ktoré Vám automaticky posielame do správy, sledovať bezplatne na http://www.sps-sro.sk/sk/Vnutrostatna-preprava/Pohyb-vnutrostatnej-zasielky.html


Poštovné a iné poplatky

V prípade zásielok odoslaných prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service sú poplatky za poštovné a balné v prípade Slovenskej republiky nasledovné:

Dopravca Slovak Parcel Service (vnútroštátne zásielky): 

V prípade objednávky nad 45,00 EUR za prepravné náklady neplatíte, poštovné je zdarma! 

V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe vášho želania Vám môže byť účtované poštovné a balné za každú zásielku samostatne. V prípade, že Vašu objendávku rozdelíme my na základe rozdielnych dodacích lehôt poštovné a balné za tú istú objednávku dva krát neplatíte.

V prípade zásielok odoslaných do zahraničia prostredníctvom kuriéra In Time sú poplatky za poštovné a balné nasledovné:

Dopravca In Time (zahraničné zásielky určené na export): 

V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe vášho želania Vám môže byť účtované poštovné a balné za každú zásielku samostatne. V prípade, že Vašu objendávku rozdelíme my na základe rozdielnych dodacích lehôt poštovné a balné za tú istú objednávku dva krát neplatíte.

Opätovné zaslanie tovaru (výmeny, neoprávnené reklamácie, a pod.)

Objednávky v hodnote tovaru do:

- 20 EUR účtujeme poplatok za opätovné zaslanie kuriérom v sume 2,99 EUR

- do 45 EUR účtujeme poplatok za opätovné zaslanie kuriérom v sume 3,49 EUR

- do 70 EUR účtujeme poplatok za opätovné zaslanie kuriérom v sume 3,99 EUR

- do 100 EUR účtujeme poplatok za opätovné zaslanie kuriérom v sume 4,49 EUR

- nad 100 EUR účtujeme poplatok za opätovné zaslanie kuriérom v sume 5,49 EUR


Záručná doba

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra (v prípade osobného odberu tovaru aj doklad z ERP), ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

V žiadnom prípade nemožno zamieňať záručnú dobu so životnosťou výrobkov. Životnosť obuvi je daná spôsobom a intenzitou používania, tzn. že intenzívnym používaním môže byť životnosť obuvi nižšia, než záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie vecí (alebo ich časti) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.


Reklamačný poriadok

Reklamácia sa vzťahuje len na:

- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte e-mailom na shop@beadance.eu, o ďalšom postupe sa dočítate nižšie, prípadne Vám informácie zašleme e-mailom.

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. My vám zašleme Reklamačný protokol a tento spolu s chybným tovarom je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu korešpondenčnú adresu do Bratislavy spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku o platbe od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom na Vaše náklady.

Zamietnutie reklamácie

Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnuie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Odborné posúdenie musí obsahovať: a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, c) popis stavu výrobku, d) výsledok posúdenia, e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.


ARS (Alternatívne riešenie sporov)

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na shop@beadance.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

V prípade, kedy je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia . Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa paragrafu 3 ods. 1 písm. h) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 paragrafu 7, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď si predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 7 ods. 6 zákona č.102/2014 (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorými sú najmä zmluvy na dodávku počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia doby pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne , e-mailom na adrese shop@beadance.eu alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu dodávateľa, ktorá je uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný (t.j. do Bratislavy, viď obal - adresa: Ing. Beáta Pišteková, Kazanská 1/A, 821 06 Bratislava ).

Podľa paragrafu 9 ods. 1 je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenie o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Tovar musí byť v 100% hygienickom a pôvodnom stave, neporušený, s visačkami a s pôvodným príslušenstvom. Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom.

Spotrebiteľovi ponúkame formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môže stiahnuť na našom webe, v obchodných podmienkach – posledný odsek, prípadne ktorý obdrží e-mailom alebo spolu s objednávkou.


Podmienky použitia zľavnených kupónov

Zľavnené kupóny navrhované a vydávané našou spoločnosťou BEJO LAND, s.r.o. v prípade nejakých výnimočných akcií (ako napríklad vianočné kupóny, letné kupóny, kupóny pre tanečné školy a súboy, a pod.) je možné jednorázovo použiť na nákup tovaru v internetovom obchode BeaDance.eu (http://www.beadance.eu) do dátumu uvedeného ako platnosť poukážky. (“Platnosť do”). Kód uvedený na poukážke je potrebné vložiť pri vytváraní objednávky do košíka aj spolu s tovarom. Hodnota zľavy (5%, 10%, 15%, a pod.) je uvedená na každej poukážke.

Poukážka funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru (nevzťahuje sa na poštovné a balné, prípadne iné manipulačné poplatky). Minimálna suma objednávaného tovaru pre použitie poukážky je 1,00 € (ak nie je uvedené inak; do tejto sumy sa nezapočítava poštovné). Ak nie je uvedené inak, zľavnený kupón je možné použiť iba na kúpu tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné a iné poplatky

V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednen zľavnený kupón. Zľavnený kupón nie je možné vymeniť za hotovosť.


Newsletter a e-maily od nás

Pri registrácii si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách na „tanečnom“ trhu. Na Vašej e-mailovej adrese vás budeme informovať aj o vybavovaní Vašich objednávok, dostupnosti prípadne nedostupnosti tovaru. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho internetového obchodu (prípadne Veľkonočné a Vianočné pozdravy). Ak Vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám prosím e-mail o zrušení odberu správ na shop@beadance.eu.


Kontaktné údaje/Adresy

Kontaktné údaje spoločnosti BEJO LAND, s.r.o. nájdete na našej stránke www.BeaDance.eu v záložke O OBCHODE – v kolonke “O nás”, kde uvádzame našu fakturačnú adresu (Šaľa), ako aj korešpondenčnú adresu (Bratislava), ktorá slúži pre riešenie výmen, reklamácií a osobných odberov tovaru.

Prevádzkovateľom internetového obchodu je BEJO LAND, s.r.o. – konateľom je Ing. Beáta Pišteková, tel. č.: +421 948 844 555, e-mail: beata.pistekova@beadance.eu


Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001
037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.sk

RSO (Riešenie sporov online v prípade ARS – Alternatívneho riešenia sporov:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm


Používanie materiálov zo stránky

© 2010-2017 BEJO LAND, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od spoločnosti BEJO LAND, s.r.o. zakázané.