REKLAMAČNÝ PROTOKOL

 

 

Titul, meno a priezvisko, titul:

Adresa:

Telefonický kontakt:

E-mail:

Objednávka číslo:                   zo dňa:

Dátum prevzatia objednávky (pošta/osobný odber):

Dnešný dátum (deň odovzdania tovaru prepravcovi):

 

Popis výrobnej vady:

 

 

 

 

 

----------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                podpis

 

 

Poznámka:

Vyplnený formulár zasielate na našu korešpondenčnú adresu Ing. Beáta Pišteková, Kazanská 1/A, 821 06 Bratislava spolu s tovarom v originál balení, kópiou faktúry a kópiou dokladu o zaplatení (pošta, banka). Reklamácia tovaru musí spĺňať hygienické podmienky na manipuláciu s tovarom.

Poučenie:

Do 3 pracovných dní Vám oznámime či reklamácia spĺňa podmienky na riešenie problému, do 30 dní Vašu reklamáciu vybavíme.